Wednesday, June 29, 2011

Kalam Exco | Majalah Pearl of Huffaz edisi 7

Posted by Tengku Ibrahim on 5:25:00 AM

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan nabi Muhammad S.A.W.,keluara serta sahabat-sahabat baginda.

Dalam usaha untuk menambahkan buku-buku bacaan dalam kalangan masyarakat masa kini secara amnya serta masyarakat Darul Quran secara khususnya ,dengan syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T kerana dengan limpahan rahmatNya barisan, Permata Huffaz @ Pearl Of Huffaz edisi ke-7 berjaya diterbitkan. Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah diucapkan kepada krew sidang redaksi kerana berjaya menyiapkan majalah ini pada masanya. Sudah pasti banyak liku-liku serta halangan semasa proses pembikinannya, bertepatan dengan firman Allah taala :

“Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan , “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji?”
(al-‘Ankabut ayat 2)

“Ataukah kamu mengira kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu (cubaan)seperti (yang dialami)orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang (dengan pelbagai cubaan), sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, “Bilakah pertolongan Allah?” Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat."(al-Baqarah ayat 214)

Sahabat- sahabat mahasiswa dan mahasiswi sekalian, moga-moga usaha kecil kami ini dalam menerbitkan majalah ilmiah,dapat memberikan sedikit manfaat kepada semua lapisan masyarakat khususnya umat Islam dan dikira sebagai salah satu amal kebajikan disisi Allah S.W.T insya-Allah.


Yang benar,
Tengku Ibrahim Helmi b Tengku Mohammad,
Exco lajnah Penerbitan dan Informasi 10/11,
Persatuan Kebajikan Pelajar Maahad Tahfiz Darul Quran.

0 comments:

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Search Site