Monday, March 04, 2013

Sekularisme | Assignment Untuk Subjek P.Islam (Bhg 4)

Posted by Tengku Ibrahim on 5:39:00 PM

Sejarah Kemunculan Sekularisme

              Suatu masa dahulu Eropah pernah mengalami satu zaman kemunduran setelah kejatuhan Rom Barat pada tahun 476 Masihi. Dan zaman ini, benua Eropah dikenali sebagai zaman gelap. Zaman ini berlangsung lebih kurang 1000 tahun iaitu dari abad ke-5 Masihi hingga abad ke-15 Masihi. Pada zaman ini, Eropah telah ketinggalan dalam pelbagai aspek. Satu daripadanya ialah kemerosotan dari segi ilmu pengetahuan, perdagangan dan perbandaran. Apa yang berlaku di Eropah tidak berlaku di Timur (khususnya Islam) kerana ketika itu, dunia Islam sedang berkembang dengan pesatnya. Dalam dunia Islam, muncul kerajaan-kerajaan yang agung seperti Zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umaiyah dan Bani Abbasiyah.[1] Pada masa yang sama, ada orang Barat yang  belajar di Timur sama ada di Cordova, Sepanyol, Andalusia dan lain-lain. Mereka mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan daripada sarjana-sarjana Islam seperti ilmu sains, perubatan, geografi dan lain-lain. Contohnya, Roger Bacon (1241-1294) pada mula-mula lagi telah mempelajari bahasa Arab dan Sains Arab. Roger Bacon dan Francis Bacon (1561-1629), kedua-duanya boleh dikatakan telah memperkenalkan kaedah percubaan atau ujikaji. Roger Bacon adalah tidak lain dari seseorang yang memperjuangkan sains dan metologi sains yang dibina oleh Tamadun Islam ke Eropah. Walaupun beragama Kristian, beliau tidak penat mengisytiharkan kepada rakan-rakannya bahawa untuk menuntut ilmu yang sebenar, jalannya hanya melalui bahasa Arab dan sains yang dibina oleh Arab.[2] Justeru, orang-orang Barat yamg mempelajari ilmu sains daripada Barat membawa pulang pengetahuan tersebut ke Benua mereka.

            Selain daripada itu, satu lagi ciri Zaman Gelap ialah kekuasaan kuasa Gereja Katolik. Pada Zaman Kegelapan Eropah, gereja Katolik merupakan satu kuasa yang berpengaruh dan amat kaya. Namun, pihak gereja hanya menekankan ilmu yang berkaitan dengan keagaman ilmu keakhiratan sahaja. Pengaruh agama ini mencakupi pelbagai aspek kehidupan termasuklah menyediakan kemudahan pendidikan. Dengan itu, pihak gereja telah mengongkong rakyat jelata. Kesan pengaruh agama Kristian yang ketara apabila masyarakat menerima apa yang disuruh tanpa usul periksa. Selain itu, manusia dibunuh hanya kerana mempelajari dan kepercayaan mereka kepada ilmu sains. Para paderi mengatakan bahawa ilmu sains itu adalah ilmu Islam. Oleh sebab itu, haram kepada penganut kristian mempelajarinya dan mengamalkannya. Biarpun begitu, dikalangan pihak gereja, sikap pentingkan diri berlaku dalam bentuk kemewahan hidup. Amalan rasuah dikalangan mereka juga berlaku.[3]

            Kemudian, berlakulah pula satu zaman dikenali sebagai Zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini meliputi pertengahan abad ke-14 hingga abad ke-17. Kemunculan Sepanyol sebagai sebuah negara Islam telah menyebabkan ramai orang Eropah terutamanya jirannya, Itali, datang menuntut ilmu di sana. Umpamanya, Christopher Colombus dari bandar pelabuhan kapal Genoe, Italy, tahu kewujudan benua di barat Eropah melalui rujukan kepada tulisan-tulisan kitab geografi yang dikarang oleh tokoh Islam yang terkenal, Ibn Rusyd. Selain itu, pihak gereja juga memainkan peranan yang penting dalam mempercepatkan lagi proses rennaissance. Pihak gereja amat berkuasa pada masa itu sehingga melampaui batas dan menindas kebebasan aliran agama. Ia juga menindas kebebasan individu, ekonomi dan pelajaran. Oleh itu, rakyat telah bosan dengan konkongan itu dan inginkan perubahan.[4]

            Tidak cukup dengan itu muncul pula Gerakan Reformation. Gerakan ini bermula dengan penentangan penganut agama Kristian terhadap Gereja Katolik sejak ke-10 Masihi lagi. Namun, penentangan ini tidak menimbulkan pengaruh yang mendalam terhadap Gereja Katolik. Kritikan bertambah kencang apabila pihak Gereja telah meningkatkan pusat kekuasaan yang terkuat di bahagian tengah Itali. Usaha ini membawa kepada kekayaan pihak Gereja dengan menyelitkan unsur rasuah, penyelewengan dan kepincangan berlaku. Ramai rakyat yang telah mempersoalkan kedudukan dan amalan Gereja Katolik yang bertentangan dengan ajaran kitab Bible. Penguasa Gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para pemerintah dan bangsawan dan lansung tidak mencerminkan keagamaan. Selain itu, pihak Gereja turut melakukan banyak penyelewengan terutamanya dalam penjualan sijil Indulgences. Amalan ini telah merebak ke seluruh Eropah. Gerakan Reformation bermula di Jerman. Kejayaan gerakan ini telah dibantu oleh mesin cetak yang telah dicipta oleh Johann Gutenberg. Kewujudan mesin ini telah menyebabkan penjualan kitab Bible dengan harga yang murah. Ini menyebabkan rakyat dapat memahami kitab Bible dengan lengkap. Martin Luther, seorang profesor teknologi daripada Universiti Wittenburg di Jerman mula menentang amalan Indulgences. Beliau percaya bahawa manusia seharusnya bergantung kepada kekuatan rohaninya. Beliau juga telah mengemukakan 95 hujah menentang amalan indulgences iaitu penjualan surat pengampunan dosa yang dilakukan oleh pihak Gereja oleh penganut Kristian yang ingin bertaubat daripada melakukan perkara yang mungkar. Pendirian Luther ini telah mengancam kedudukan Gereja dan Institusi Paderi. Pendirian dan ajaran Luther ini di kenali sebagai mazhab Protestan. Protestan berasal daripada perkataan "protesting" iaitu membantah. Tindakan Luther menandakan bermulanya Zaman Reformation yang didapati berterusan sehingga pertengahan abad ke-16. Mazhab baru ini telah berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England.[5]

            Selain daripada itu, seterusnya muncul pula Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan revolusi-revolusi yang lain. Revolusi Perancis  merupakan satu revolusi politik dan sosial di Perancis iaitu daripada sistem monarki mutlak kepada sistem republik demokrasi.[6] Justeru, secara ringkasnya perubahan-perubahan yang telah berlaku ini akhirnya telah dibuat oleh Barat atau orang Kristian bahawa untuk maju perlu singkirkan agama.

Bersambung........


[2] ibid
[3] Ibid
[4] Ibid
[5] Ibid
[6] Minda Pencerahan, Revolusi Perancis 1789-1799. (http://syeikhsifu.blogspot.com/2012/03/revolusi-perancis-1789-1799.html). 2 Mac 2013.

0 comments:

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Search Site