Monday, March 04, 2013

Sekularisme | Assignment Untuk Subjek P.Islam (Bhg 3)

Posted by Tengku Ibrahim on 5:35:00 PM

Ciri- Ciri Sekularisme

Sekularisme terbahagi kepada 3 ciri utama, sebagaimana yang telah disebutkan oleh  Syed Muhammad Naquib al Attas di dalam bukunya, “Islam and Secularism”, iaitu[1]

 1. Menghilangkan (melupuskan) makna spiritual (kepercayaan) daripada alam kehidupan. 
 2. Menghilangkan unsur-unsur keagamaan di dalam politik daripada hal ehwal manusia. 
 3. Menghilangkan unsur-unsur penyucian nilai (agama) daripada minda dan tingkah laku manusia.

Kesimpulan Definisi

Selepas melihat kepada pelbagai pengertian yang diberikan serta ciri-cirinya, dapat disimpulkan bahawa  sekularisme ialah ideologi falsafah yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam erti kata lain menolak  semua agama dan tetap dengan pendirian bahawa agama tiada tempatnya di dalam kehidupan masyarakat. Setiap pandangan adalah berdasarkan kepada akal semata-mata  dan bebas pengaruh agama serta yang bertentangan dengan logik akal. Dan terjemahan yang lebih tepat kepada istilah sekularisme di dalam bahasa Arab ialah :

 1.  Al ladiniyyah (tiada agama) 
 2. Ad duniawiyah (keduniaan)
  Bersambung.....

[1] Syed Muhammad Naquib al-Attas. 1993. Islam and Secularism. Cet.2. INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT CIVILIZATION (ISTAC). Hal.xvi. 

0 comments:

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin

Search Site