Monday, October 19, 2015

Di Manakah Rojih ?

Posted by Tengku Ibrahim on 1:39:00 PM

Di manakah rojih?

Baru-baru ini, ketika dalam pembelajaran fiqh, seorang pelajar bertanya kepada Syeikh Abdullah Abal Khayl mengenai, dalam banyak-banyak pandangan dan pendapat ini, yang mana satu rojih (paling kuat). Syeikh diam seketika.

Kemudian, syeikh menyebut, "di sisi aku tiada yang rojih, aku hanya menyampaikan aqwal" . Pelajar itu bertanya, "Kenapa?". Syeikh menjawab, "Apakah sebenarnya ta'rif rojih tersebut?". Maka, ada dalam kalangan kami yang menjawab, yang rojih ialah bila mana bertepatan dengan al-quran dan as-sunnah; tidak kurang juga yang memberikan jawapan yang berbeza.. begitu dan begini....

Syeikh tersenyum dan berkata, "Lihat di antara kamu pun, ada yang berbeza tentang makna rojih tersebut, maka bagaimankah aku mahu memberitahu kamu yang mana rojih." Kemudian, beliau meneruskan lagi dengan berkata bahawa, "Perhatikan. Kalaulah aku misalnya merojihkan qaul (pendapat) ini; pendapat pertama. Kemudian, datang syeikh al-quran menyebut yang rojih pendapat kedua. Kemudian, datang pula syeikh hadis menyebut, bahawa yang rojih adalah pendapat ketiga. Jadi, apakah itu rojih?". Kami semua terdiam.

Syeikh menyambung lagi. "Kita pada hari ini sangat disibukkan dengan rojih ini; sama ada kita mubtadiin (beginner), pelajar maahad, orang yang baru belajar agama. Semuanya sibuk duduk mencari dan merojihkan qaul. Apabila kita sibuk, mencari dan merojihkan qaul; kesannya pada orang yang baru masuk Islam dan dakwah (syeikh membuat perumpamaan). Contohnya, orang tersebut baru masuk islam semalam, hari ini dia mahu solat. Jadi dia solat. Kemudian, datang seseorang berkata kepadanya, "Yang kamu buat ini salah, yang betulnya begini." Kemudian, datang sorang lagi berkata, "Tidak. Sepatutnya yang betulnya begini". Kemudian, datang sorang lagi pula, "Bukan, bukan. Sepatutnya sunnahnya begini. Yang kamu buat ini salah." Begitulah keadaannya. Dan inilah yang sebenarnya berlaku".

Kemudian, syeikh berkata, "Aku tidak marah kepada yang bertanya, kerana aku tahu sebenarnya inilah yang berlaku kepada kamu semua. Sebenarnya, bertanya yang rojih itu tidak salah. Tetapi rojih siapakah yang kamu mahu tahu. Soalan yang berbeza, sekiranya kamu bertanya, apakah yang rojih disisi imam mazhab, atau ibn rusy dan lain-lain. Berbeza pula kalau sekiranya kamu bertanya, syeikh qaul manakah yang rojih? Kerana makna soalan ini, seolah-olah kamu mengkehendaki qaul yang rojih disisi aku sendri. Siapalah aku kalau hendak dibandingkan dengan Imam-imam yang besar. Aku, Abdullah Khayl hanyalah orang yang kecil (terlalu jauh hendak dibandingkan dengan mereka). Kalaulah, sekiranya aku merojihkan mana-mana pendapat. Kemudian, kamu berpegang dengan pandangan aku itu (secara bersungguh-sungguh), kamu balik dan mengajar di negara kamu sebagaimana yang kamu pegang tersebut tanpa mengambil kira mazhab jumhur di negara kamu; siapalah aku hendak dibandingkan dengan Imam tersebut. "

Syeikh meneruskan lagi, "Kitab ini (Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtasid), kalau kamu mahu tahu qaul rojih untuk mazhab, lihatlah aqwal setiap imam tersebut. Itulah yang rojih disisi mereka. Walaupun, sebenarnya  masih boleh dibahaskan lagi".

Beliau menyebut :

"Sekiranya, kamu semua mahu menjadi faqeh, maka belajarlah melalui toriqoh yang betul. Belajarlah, dan tekunilah melalui mazhab".

8:38PM
Tengku Ibrahim Helmi bin Tengku Mohammad,
Madinah al-Munawwarah

0 comments:

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Search Site